Sözlük

Alevi Dili, Alevi Terimleri, Alevi Sözlük Alevi Haber Merkezi

Alevi Dili, Alevi Terimleri, Alevi Sözlük

Yaşadığımız coğrafyanın sosyal ve dini bir ritüeli olan “Kirve” “Kîriv” kelimelerinde olduğu gibi; “Abdest, Dar, Dar-ı Mansur, Dergâh, Derviş, Dem, Çerağ, Gülbeng, Cem, Camat, Mürşit, Pir, Rehber, Dem, Semah, Tevt, Şah-ı Merdan, Şir-i Yezdan,…