osmanlı faşizmi

Yavuz Sultan Selim’in Alevileri hedefe koyup Camilerde okuttuğu Fetvası Alevi Haber Merkezi

Yavuz Sultan Selim’in Alevileri hede…

Yavuz Selim aşağıdaki fetvayı o dönemin Şeyhulislamı İbni Kemal ve Müftü Hamza Efendi’ye, yazdırarak bütün Cami’ler de okunmasını emrediyor. 1-İslam dini ve Kuran’ın bozulması 2-Şariatın yasakladıklarını mübah saymak 3-Şariat ve Muhammed’in u…