alevi haber merkezi

Alevilikte Kırklar Meclisi Alevi Haber Merkezi

Alevilikte Kırklar Meclisi

İnanışa göre Muhammed Miraç’a çıkarken önüne bir aslan çıkar. Aslanın neden olduğu korkuyla hemen yardımcı olarak Ali’yi anımsar. Ama Ali yoktur. Bu sırada duyduğu bir ses; “Yüzüğünü (hatemini) aslana ver!” der. Muhammed verir ve aslan sakinl…
Alevi asimilasyonu Alevi Haber Merkezi

Alevi asimilasyonu

Alevilerin üzerindeki en büyük asimilasyonu Cemevleri ve Aleviliği bilmeyen sözde dedeler yapmaktadır. Burada şii islam figürleri donatılmış Arapça yazılar asılmış; dedelerimiz halife Ali propagandası yapmakta İslamı övmekte Alevilik adına bi…
Sancaktepe Sarı Saltık ‘Cemevi’ başkanından AKP yalakalığı Alevi Haber Merkezi

Sancaktepe Sarı Saltık ‘Cemevi’…

Cemevi hizmetkarı değil sanki İktidar yalakası... Utanıp sıkılmadan Faşizmin piyonlarının reklamını yapıyor! Alevi Toplumunu köklerinden koparmak için kullanılmaya başlanılan birçok Cemevinin yöneticilerinin siyasete endeksli tutum ve davranı…