Alevi Forum

Web ortamında Aleviligi en doğru biçimde Kamuoyuna sunmayı hedef alan birçok Alevı Forum mevcut. Hepsi kendi bakış açısıyla doğru buldugunu genele empoze etmeye, ikna etmeye çabalıyor.
Çıkar gözetmeksizin Aleviliği Bilimsel bazda ele alıp, Arabesk hikayelerle süslemeden aklın ve mantıgın süzgecinden geçirerek sunmayı kendisine hedef alan AleviForumu.com Web sitesinin duruşunu takdir ediyoruz. Alevi Forum sitesinde Alevi Köyleri, Alevi Ünlüler, Alevi Türküleri, Alevi Haberleri, Alevilik nedir içerikleri yayınlanmaktadır.

Leave a Comment