5000 yıldırlı Dar’a Durmak

İlk resim MÖ 3000 Demircihöyük / Eskişehir. Anadolu’nun tam ortası. Anatanrıça ‘Fatma Ana Darına’ durmuş.
İkinci resim Fatma Ana Darında Çepnili bir bacı, MS 2016…
Biz sağ ayak başparmağını ile sol ayağın başparmağının üzerine koyarak mühürlemeye Fatma Ana Darı demişiz.
Bu topraklarda kadim inancımız varlığını binbir dona bürünerek devam ettiriyor.
Erenler ‘evel biziz ahir biziz’ diye boşuna dememiş…

Leave a Comment